Now showing items 1-1 of 1

  • Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce 

    Matušinec, Roman
    Cílem této práce bylo shrnout bezvýkopové technologie se zaměřením na mikrotunelování, včetně strojních celků a provést rozbor jejich technických parametrů. Práce je rozdělena na základní 4 části. První část popisuje obecně ...