Now showing items 1-2 of 2

  • Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev 

    Kříž, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven ...
  • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

    Figalla, Silvestr
    Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...