Now showing items 1-1 of 1

  • Zásobník pro mletou kamennou sůl 

    Veškrna, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobníku pro mletou kamennou sůl. Jsou zde popsány druhy zásobníků, dále je proveden rozbor konstrukce a volby typu zásobníku, pevnostní výpočet a návrh rozměrů. Dále jsou zde popsány ...