Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

    Chlup, Martin
    Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
  • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

    Kopcík, Daniel
    Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...