Now showing items 1-15 of 15

 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Návrh řešení MÚK dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602 u Kývalky 

  Březina, Michal
  Diplomová práce se zabývá úpravou stávající mimoúrovňové křižovatky Kývalka na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnice I/23 a II/602, a to zejména z hlediska kapacity a ...
 • Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí - Kuřim 

  Fryčar, David
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice zohledňujícím všechny druhy ...
 • Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně 

  Duda, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně. Stávající upořádání je nepřehledné, kapacitně nevyhovující a křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řešení obsahuje bezkolizní ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno Východ 

  Marušák, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá úpravou mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno-východ (km 203) na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnici I/50, která má v současné době tvar rozštěpu ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46 

  Sobková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vyhledávací studií mimoúrovňové křižovatky Žešov, především dokončením připojení silnice II/433 k dálnici D46. Zmíněná mimoúrovňová křižovatka se nachází na 21. km dálnice v katastrálním území ...
 • Studie MÚK silnic R43 s I/43 

  Libichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá řešením mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R43 se silnicí I/43, v úseku Černá Hora-Svitávka. A dále se zabývá úpravou a optimálním rozmístěním dopravních uzlů souvisejících s touto ...
 • Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

  Janyška, Miroslav
  Tato diplomová práce je vyhledávací studie, která se zabývá navržením koncepčního podkladu silničního propojení kapacitní komunikace číslo 43 a dálnice D52. Možná trasa komunikace číslo 43 je navrhována v silničních i ...
 • Úprava křižovatky silnic I/43 x II/150 u Boskovic 

  Kortová, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá úpravou křižovatky silnic I/43 a II/150 u Boskovic z hlediska bezpečnosti na ní. Cílem práce bylo snížení nehodovosti v dané lokalitě a zachování plynulosti. Prvním krokem této práce ...
 • Úprava křižovatky silnic I/55 a II/432 u Hodonína 

  Pěknica, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh variant úpravy průsečné křižovatky silnic I/55 a II/432 především z hlediska kapacity a bezpečnosti na ní. V první části práce bylo provedeno měření a vyhodnocení intenzit na stávající ...
 • Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna 

  Lakomý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh úpravy stávající odsazené křižovatky silnic I/50 a II/416 ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje návrh stavební úpravy křižovatky provedené na základě směrových průzkumů stávajícího stavu a ...
 • Úprava mimoúrovňové křižovatky Hradecká x Sportovní x Palackého 

  Chlíbek, David
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace návrhu rekonstrukce stávající úrovňové stykové křižovatky ulic Hradecká a Palackého třída na mimoúrovňovou křižovatku. Návrh je zpracován na základě směrového výzkumu ...
 • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

  Běloušek, Ondřej
  Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...
 • VMO Brno Jih - variantní řešení 

  Servus, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení VMO v segmentu Brno – jih, v prostoru ohraničeném přibližně ulicemi Heršpická – Mariánské náměstí – Faměrovo náměstí a na jihu dálnicí D1. Řešení bude vycházet z ...
 • Vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek na rampách dálničních křižovatek 

  Kachtík, Jiří
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit dosavadní měření protismykových vlastností povrchu vozovky vybraných mimoúrovňových křižovatek. Posoudit jejich vývoj v závislosti na druhu, rychlosti a množství vozidel, druhu asfaltových ...