Now showing items 1-2 of 2

  • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

    Svoboda, Marek
    Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
  • Za "rámem" 

    Grúňová, Nina
    Zkoumání mentální krajiny za horizontem.