Now showing items 1-6 of 6

 • Koncentrace vybraných kovů v tradičních a bylinných čajích 

  Brlíková, Eliška
  Tato práce se zabývala stanovením koncentrací vybraných kovů v sypaných zelených, černých a bylinných čajů zakoupených v České republice a mimo ni. Všechny vzorky byly analyzovány pomocí metody ICP-OES. Většina kovů nebyla ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Sledování změn chemického složení vína během technologie výroby vína 

  Orságová, Marie
  Odrůda vína Chardonnay byla sklizena na Znojemsku na viniční trati Načeratický kopec. V souvislosti s celým vinařským procesem této konkrétní odrůdy byl výzkum zaměřen na změny koncentrací minerálních látek v průběhu zrání. ...
 • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

  Drobilová, Marcela
  Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...
 • Studium různých metod přípravy vzorku mléka pro analýzu mléka technikou ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část diplomové práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popisu používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Vliv baristického zpracování kávy na chemické složení získaného nápoje 

  Procházková, Kristina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem baristických příprav kávy na chemické složení získaného nápoje. V teoretické části se věnuje také pěstování, technologii zpracování kávy a chemickému složení kávových zrn. V rámci ...