Now showing items 1-12 of 12

 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Effects of the Lactation Period, Breed and Feed on Amino Acids Profile of mare’s Milk 

  Fišera, Miroslav; Kráčmar, Stanislav; Šustová, Květoslava; Tvrzník, Pavel; Velichová, Helena; Fišerová, Lenka; Kubáň, Vlastimil (HACCP Consulting, 2020-07-28)
  The effects of the lactation period, breed, and feed on amino acids profile of mare's milk were investigated. The feed contained two major essential amino acids (EAAs) leucine (7.31-10.3 g. kg-1) and arginine (6.37-9.59 ...
 • Evaluation of polyphenolic profile and nutritional value of non-traditional fruit species in the Czech Republic - A comparative study 

  Juříková, Tunde; Sochor, Jiří; Rop, Otakar; Mlček, Jiří; Balla, Štefan; Szekeres, Ladislav; Žitný, Rastislav; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2012-08-01)
  Dry matter, organic acids, ascorbic acid, minerals (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium) and polyphenolic profile of a number of non-traditional fruit species and their genotypes, namely blue ...
 • Influence of composition of feed and lactation period on mineral composition of Mare's 

  Fišera, Miroslav; Valášek, Pavel; Kráčmar, Stanislav; Kubáň, Vlastimil; Fišerová, Lenka (HACCP Consulting, 2018-03-21)
  The article focuses on influence of food and length of lactation period on minerals occurring in mare´s milk
 • Koncentrace vybraných kovů v tradičních a bylinných čajích 

  Brlíková, Eliška
  Tato práce se zabývala stanovením koncentrací vybraných kovů v sypaných zelených, černých a bylinných čajů zakoupených v České republice a mimo ni. Všechny vzorky byly analyzovány pomocí metody ICP-OES. Většina kovů nebyla ...
 • Krajina těžby 

  Frič, Miloslav
  Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale ...
 • Nutriční přínos cvrččí mouky 

  Šťastná, Martina
  Jedlý hmyz je už niekoľko desaťročí súčasťou jedálničku obyvateľstva mnohých krajín na celej zemi. Vo vyspelých krajinách Európy sa stáva čoraz viac populárnym najmä vďaka obsahu nutrične významných látok. Teoretická časť ...
 • Organominerální gel jako nový koncept strukturní a koloidní charakterizace půd 

  Kundera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na organominerální složky obsažené v půdě, a to konkrétně především na jejich charakterizaci pomocí dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, termická analýza, rentgenová ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

  Drobilová, Marcela
  Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...
 • Studium různých metod přípravy vzorku mléka pro analýzu mléka technikou ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část diplomové práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popisu používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu 

  Svoboda, Ilona
  Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky ...