Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně 

    Janko, Vojtěch
    Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávající místní průsečné křižovatky v Brně-Bystrci. Současná křižovatka je příliš rozlehlá a nepřehledná a nezaručuje tak bezpečný provoz vozidel spolu s chodci. Cílem bakalářské ...