Now showing items 1-15 of 15

 • Antény pro pásmo GSM 

  Rousek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá miniaturizačními technikami planárních antén typu invertované F (PIFA). V práci jsou simulovány antény pro pásma GSM využívající meandrování zářiče antény, kapacitní zátěž a U-sloty v zářiči. Je ...
 • Compact Dual-mode Microstrip Bandpass Filter Based on Greek-cross Fractal Resonator 

  Lu, H. S.; Wu, W. W.; Huang, J. J.; Zhang, X. F.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  A geometrically symmetrical fractal structure is presented in this paper to provide an alternative approach for the miniaturization design of microstrip bandpass filters (BPFs). The generation process of the geometric ...
 • Design of HIS-backed Miniaturized Cross Slotted Antenna for Circular Polarization Using Modal Analysis: A Novel Approach 

  Bhattacharyya, A.; Patra, K.; Gupta, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-04)
  This work presents a novel design technique of a circularly polarized miniaturized cross slotted antenna backed by a High Impedance Surface using substructure based Characteristic Mode analysis. The electromagnetic behavior ...
 • Design of Miniaturized 10dB Wideband Branch Line Coupler Using Dual and T-Shape Transmission Lines 

  Kumar, M.; Islam, Sk N.; Sen, G.; Parui, S. K.; Das, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  This paper presents a design mechanism of miniaturized wideband branch line coupler (BLC) with loose coupling of 10 dB. Dual transmission lines are used as a feed network which provides a size reduction of 32% with a ...
 • Design of Miniaturized Dual-Band Wilkinson Power Divider Using Dual and Cascade Pi-Shaped Transmission Lines 

  Kumar, M.; Parui, S. K.; Das, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  This paper presents a design of compact dual-band Wilkinson power divider (WPD). The cascaded pi-shape and dual transmission lines are used instead of conventional transmission line sections of the reference WPD in order ...
 • Design of Miniaturized Wideband Microwave Absorber Loaded with Lumped Resistance 

  Lan, J. X.; Cao, X. Y.; Gao, J.; Cong, L. L.; Wang, S. M.; Yang, H. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  In this paper, a polarization and angular insensitive microwave absorber with miniaturized structure is proposed. This structure integrates lumped resistances into a metallic bow-tie structure, thus achieving wideband ...
 • Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants 

  Kryštofová, Olga; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Zehnálek, Josef; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2010-06-01)
  Routine determination of trace metals in complex media is still a difficult task for many analytical instruments. The aim of this work was to compare three electro-chemical instruments [a standard potentiostat (Autolab), ...
 • Integrovaný zásuvkový modul 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je seznámení se s technologií Powerline Communication a výběr vhodného typu širokopásmového integrovaného obvodu pro integraci širokopásmového komunikačního modulu do elektroinstalační krabice. V úvodu ...
 • Metody návrhu desek plošných spojů 

  Cirkovský, Jaroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou návrhu desek plošných spojů a vytvoření videí multimediálního charakteru. V první části se zabývám problematikou tříd přesnosti, miniaturizací, použitými pouzdry ...
 • Miniature Sensor Node with Conformal Phased Array 

  Vandenbosch, G. A. E.; Vasylchenko, A.; Fernandez-Bolanos, M.; Brebels, S.; De Raedt, W.; Ionescu, A. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  This paper reports on the design and fabrication of a fully integrated antenna beam steering concept for wireless sensor nodes. The conformal array circumcises four cube faces with a silicon core mounted on each face. Every ...
 • Miniaturization and Harmonic Suppression of Power Divider using Coupled Line Section for High Power Applications 

  Kumar, M.; Sen, G.; Islam, Sk N.; Parui, S. K.; Das, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-06)
  This paper presents a compact transmission line based on the coupled line section to reduce the circuit size of Gysel power divider (GPD). The line composed of one direct line and one coupled line section. The coupled line ...
 • Miniaturization of Branch-Line Coupler Using Composite Right/Left-Handed Transmission Lines with Novel Meander-shaped-slots CSSRR 

  Hui-yong Zeng; Guang-ming Wang; Zhong-wu Yu; Xiao-kuan Zhang; Tian-peng Li (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  A novel compact-size branch-line coupler using composite right/left-handed transmission lines is proposed in this paper. In order to obtain miniaturization, composite right/left-handed transmission lines with novel ...
 • Miniaturized Concentric Hexagonal Fractal Rings Based Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Application 

  Djafri, K.; Challal, M.; Aksas, R.; Mouhouche, F.; Dehmas, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  In this paper a new antenna design technique is introduced in order to achieve tri-band operation as well as antenna miniaturization. The technique consists of using two concentric first-iterative hexagonal rings connected ...
 • Návrh mikrorobotů – technologie v mikrosvětě 

  Kamrla, Jan
  Tato práce si klade za úkol představit problematiku návrhu mikrorobotů a mikrosystémů. Práce klade důraz především na technologie, které jsou vhodné pro aplikaci v mikrosvětě a jejich výrobu. V závěru práce je shrnutí ...
 • Nositelná elektronika 

  Moravec, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením pojmu nositelná elektronika a různými možnostmi jejího použití. Tato práce dále obsahuje ukázku realizovaných zařízení v této kategorii. Součástí této práce je také průvodce výběrem ...