Now showing items 1-10 of 10

 • Design těžebního sklápěcího vozidla 

  Tulik, Richard
  Témou tejto diplomovej práce je dizajn ťažobného kĺbového sklápacieho vozidla. Cieľom práce je vlastný návrh dizajnu sklápacieho vozidla, ktorý zohľadňuje technické, estetické a ergonomické požiadavky. Práca prináša nový ...
 • Design těžebního sklápěcího vozidla 

  Foltýn, Jakub
  Těžební a stavební průmysl je díky své specializaci prostředím, které skýtá možnosti pro uplatnění inovativních přístupů nebo řešení. Zároveň jsou na tato odvětví se vzrůstajícími potřebami lidstva kladeny stále větší ...
 • Drtiče kuželové 

  Polách, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kuželovými drtiči se zaměřením na výrobce a typy kuželových drtičů. Obsahuje teoretickou část s popisem principu drcení jednotlivými typy drtičů, rešeršní část s výrobci a popisem drtičů. ...
 • Extrakce hlavního textu z webových dokumentů 

  Mrózek, Daniel
  Tato práce se zabývá extrakcí hlavního textu z webových dokumentů ve formátu HTML. Jsou zde popsány již použité metody a jejich rozdělení. Praktická část se pak zabývá návrhem algoritmu pro detekci hlavního textu v HTML ...
 • Forenzní analýza těžebních serverů kryptoměn 

  Kelečéni, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou ťažby kryptomien, so zameraním na analýzu komunikácie medzi baníkom a serverom. Teoreticky spracúva základné princípy kryptomien, ich ťažbu a komunikačné protokoly pri nej využívané. ...
 • Krajina těžby 

  Frič, Miloslav
  Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale ...
 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh jednotky pro využití odpadního tepla z výpočetního systému 

  Valachovič, Filip
  Globálne otepľovanie a s tým spojené vysoké náklady na energiu patria medzi hlavné problémy súčasnosti. Dôsledkom toho je záujem o opätovné využitie odpadovej energie. Táto bakalárska práca je venovaná návrhu a posúdeniu ...
 • RE VIZE 

  Švehla, Jakub
  Práce ilustruje v podobě 3D animace postupné kroky lidstva k rozšíření civilizace za hranice planety Země. Chronologicky prochází zásadními momenty převážně technologického vývoje až do odletu k vzdáleným planetám. Na ...
 • Těžba černého uhlí v ČR 

  Vínovský, Jan
  V průběhu historie byla těžba uhlí dominantou 19. a zejména pak 20. století. Období útlumu těžby započalo již v 90. letech. Mezi lety 1990 – 2019 tak došlo k poklesu o 88,13 %, konkrétně z 30 714 kt na 3 645 kt vytěženého ...