Now showing items 1-2 of 2

  • Propojení ulic Ludkovické a L. Janáčka v Pozlovicích 

    Svoboda, Jaroslav
    Práce je zaměřena na nové propojení komunikací, které umožní jízdu z Luhačovic ve směru na Zlín bez závleku přes centrum Pozlovic. Součástí práce je návrh trasy nové propojující komunikace na okraji zástavby Pozlovic i ...
  • Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně 

    Janko, Vojtěch
    Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávající místní průsečné křižovatky v Brně-Bystrci. Současná křižovatka je příliš rozlehlá a nepřehledná a nezaručuje tak bezpečný provoz vozidel spolu s chodci. Cílem bakalářské ...