Now showing items 1-2 of 2

  • Biometrická identifikace otisku prstu 

    Ruttkay, Michal
    Diplomová práce popisuje anatomické vlastností otisků prstů a jejich uplatnění při identifikaci osoby. V teoretické části se popisuje význam papilárních linií na otiscích prstů, statistické vyhodnocení a především ...
  • Biometrie otisku prstu 

    Filla, David
    Tato práce pojednává o biometrii otisku prstu. Popisuje vznik a význam papilárních linií. Dále pojednává o významu a detekci singulárních bodů, pomocí nichž lze zařadit otisk prstů do jedné z klasifikačních tříd. Jejím ...