Now showing items 1-6 of 6

 • Financování projektů z fondů EU 

  Bureš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
 • Nová generace open-source nástroje Stranger Strings 

  Kňazík, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je opísať vývoj webovej aplikácie s názvom Stranger Strings. Projekt si ponechal svoje meno po internom firemnom nástroji, avšak vo všetkom ostatnom prešiel kompletnými zmenami. Účel Stranger ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS nízká těla 

  Klabal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá systémem Poka Yoke, který slouží k dosažení nulových vad a omezení kontroly jakosti. Existují různé druhy chyb, z nichž nejčastější jsou chyby způsobené operátorem. Pomocí metody Poka Yoke je ...
 • Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

  Veselý, Milan
  Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je ...
 • Prevence chyb na výrobní lince 

  Zapletal, Radek
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince ve firmě IG Watteeuw. Pomocí metody FMEA analyzuje rizika jednotlivých výrobních částí vybraného projektu. Odhaduje úzká místa výrobního ...
 • Tvorba P-FLOW diagramu, P-FMEA a kontrolního plánu pro konkrétní výrobek firmy ATEK s.r.o 

  Rolečková, Michaela
  Předmětem této bakalářské práce je tvorba FMEA, Proces Flow a kontrolního plánu ve firmě ATEK s.r.o.. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé dokumenty, jejich tvorba a význam. V praktické části je potom popsáno využití ...