Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrického ručního šlehače 

    Nováková, Monika
    Tato práce se zabývá návrhem designu elektrického ručního šlehače, přičemž v celém procesu je upřednostňován nový pohled nejen na design produktu ale také na jeho funkci z uživatelského hlediska. Klade si za cíl navrhnout ...
  • Video mixer/translátor pro webové videokonference 

    Hutar, Jan
    Bakalářská práce je zaměřená na základní popis, srovnání a zpracování video standardů H.264 a VP8 v reálném čase. Jedná se především o podporu videokonferenčních systémů, které pracují s těmito vzájemně nekompatibilními ...