Now showing items 1-3 of 3

 • Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací topografie třecích povrchů 

  Šamánek, Otakar
  Disertační práce se zaměřuje na popis vlivu přítomnosti struktur na třecích površích u velmi zatěžovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček apod.) za podmínek smíšeného mazání. Úzce se zabývá ...
 • Tribologie pístních kroužků spalovacích motorů 

  Orbán, Tomáš
  Témou bakalárskej práce je tribológia piestnych krúžkov spaľovacích motorov. Práca je rozdelená do 7 kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá piestnymi krúžkami, požiadavkami na piestne krúžky, popisom hlavných funkcií piestnych ...
 • Záběh povrchů strojních součástí 

  Rejent, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem změny topografie na průběh záběhu součásti. Cílem bylo vyhodnotit časovou změnu součinitele tření během záběhu pěti ocelových kuliček s různým opracováním povrchu. Experiment byl ...