Now showing items 1-20 of 20

 • Bytový dům s komerční částí 

  Honka, Matěj
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu s komerční částí v městě Opava. Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. V suterénu budovy ...
 • Městský dům Hlinky na Starém Brně 

  Pill, Tomáš
  Tématem bakalářšké práce je návrh městského domu, v proluce na ulici Hlinky. Řešená parcela se nachází na Starém Brně. Parcela má specifickou polohu ve významné lokalitě - úpatí Žlutého kopce, v blízkosti Brněnského ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Nedbalová, Monika
  Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. ...
 • Polyfunkční budova 

  Kosová, Karolína
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby polyfunkční budovy v Košeticích. Budova spojuje funkci administrativního zázemí lesní správy, výukového zážitkového centra určeného pro děti a mládež od 10 do 20 let s ...
 • Polyfunkční dům 

  Navrátil, Jan
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v brněnské části Zábrdovice. Objekt bude mít jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna prodejna a servis jízdních kol ...
 • Polyfunkční dům 

  Hamplová, Adéla
  Projekt řeší objekt polyfunkčního domu. Objekt leží ve městě Hořice v Královéhradeckém kraji. Pozemek je rovinný. Skládá se z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. Objekt je obdélníkového půdorysu. V domě jsou 4 prodejny a ...
 • Polyfunkční dům 

  Walek, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území obce Vendryně. Vybraný pozemek je orientován v okrajové části Vendryně. Objekt je navržen jako samostatně ...
 • Polyfunkční dům 

  Osička, Jan
  Předmětem této diplomové práce projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v proluce v Brně na ulici Křenová. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, ...
 • Polyfunkční dům 

  Vlado, Roman
  Abstrakt: Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby polyfunkčného domu v katastrálnom území obce Nové Mesto nad Váhom. Objekt sa nachádza na voľnom pozemku na okraji obce. Na použitú parcelu musí byť dobudovaná ...
 • Polyfunkční dům 

  Paštěka, Jakub
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provádění stavby dle současných platných předpisů. Navržená stavba polyfunkčního domu je umístěna v městě Zlín na parcelách č. 2865/3, 2865/22, 2865/23 a 2866. ...
 • Polyfunkční dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Brně v městské části Pisárky. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se bude nacházet hromadná garáž a ...
 • Polyfunkční dům Lignum 

  Jakubčánin, Marek
  Predmetom diplomovej práce je polyfunkčný dom obdĺžnikového pôdorysu v meste Žilina. Objekt je štvorpodlažný a nepodpivničený. Funkčne je rozdelený na dve časti. Prvá časť je priestorom pre tri prevádzky v severovýchodnej ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

  Kvasnica, Lukáš
  Bakalářská práce navazuje na ateliérový projekt polyfunkčního domu Mlýnská v Brně. Návrh je vypracován do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Řešené území se nachází jižně od centra ...
 • Polyfunkční dům u meandrů řeky Lučiny 

  Bulawová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Havířově. Objekt má tři nadzemní podlaží a suterénní garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchody a kavárna. Ve druhém a třetím ...
 • Polyfunkční dům v Bruntále 

  Ondrušková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt novostavby Polyfunkčního domu v Bruntále. Objekt se nachází v centru města Bruntál na parcele č. 83/1. Tato parcela byla regulačním plánem města vymezena jako parcela k zastavění. Je označena ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • Polyfunkční objekt 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Moravských Budějovicích, v katastrálním území Moravské Budějovice. Polyfunkční dům je částečně podsklepený s jedním podzemním ...
 • Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšňi 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím. Soubor ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkční budovy Brno, Sadová 

  Macko, Peter
  Obsahom tejto bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčnej budovy v Brne. Práca zahŕňa sprievodnú a súhrnnú technickú správu, technologické predpisy pre montáž prefabrikovaného ...