Now showing items 1-3 of 3

 • Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci 

  Herman, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich ...
 • Výroba vodíku z biomasy 

  Ožana, Ferdinand
  Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, jeho využití v průmyslu a ekonomiku. Větší pozornost se věnuje současným možnostem výroby, kde jsou popsány jednotlivé procesy výroby. Další část se zabývá procesem anaerobní ...
 • Výroba vodíku z biomasy II 

  Matějka, Pavel
  Diplomová práce navazuje na práci Výroba vodíku z biomasy [1]. V této práci byly provedeny první experimenty výroby vodíku z pivovarského mláta tmavou fermentací. Na základě provedených experimentů pokračovala další další ...