Now showing items 1-2 of 2

  • Mnohosměrový podvozek 

    Krsek, Jiří
    Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...
  • Řídicí systém pro řízení ss motorů 

    Mikuláštík, Jiří
    Tématem bakalářské práce je návrh řídicího systému pro stejnosměrné motory MCCRA12MP3N a MCCRA12MP. Tento systém bude určen pro řízení podvozku a bude umožňovat plynulou regulaci rychlosti. Dále bude moci příjmát žádané ...