Now showing items 1-20 of 43

 • Administrativní objekt se skladovací halou - příprava k provedení nosných konstrukcí 

  César, David
  Obsahem bakalářské práce je příprava k provedení nosných konstrukcí administrativní budovy a skladovací haly v Troubsku. Administrativní budova má tři nadzemní podlaží, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických ...
 • Automobilové jeřáby 

  Čechmánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje všeobecný rozbor automobilových jeřábů. Hlavní část se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních prvků a porovnává vybrané modely výrobců Liebherr, Manitowoc Grove, Tadano Faun a Terex Demag. ...
 • Bytový dům Kasárny E v Uherském Hradišti, hrubá vrchní stavba 

  Beníček, Matěj
  Předmětem této bakalářské práce je technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Uherském hradišti. Obsahem práce je průvodní a souhrná zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních ...
 • Hasičská stanice Jaroměř - stavebně technologická příprava stavby 

  Vasserbauer, Jiří
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt přípravy novostavby Hasičské stanice Jaroměř. Tato příprava obsahuje zpracování technologického předpisu, návrh zařízení staveniště, časový harmonogram, položkový ...
 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Brzobohatý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu dostupných mobilních jeřábů od různých výrobců a porovnání jejich technických, provozních a ekonomických parametrů.
 • Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologie provádění železobetonového skeletu výrobní haly, konkrétně hrubá vrchní stavba. Tato bakalářská práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu ...
 • Montáž ocelové haly v Okřínku 

  Zdražil, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení ...
 • Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší 

  Šilhová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce ...
 • Průmyslový areál AQUASYS - stavebně technologický projekt 

  Juračka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem průmyslového areálu Aquasys ve Žďáře nad Sázavou. Tato práce zahrnuje technické zprávy ZS a STP, zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, rozpočet, propočet, ...
 • Příprava a organizace výstavby výrobního areálu 

  Řeháček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby výrobního areálu firmy SPEDUR ve Žďáře nad Sázavou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby, časové plány, projekt ...
 • Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně 

  Loukota, Michal
  Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Modřicích 

  Růžička, Radek
  Předmětem práce je řešení technologické etapy horní hrubé stavby bytového domu v Modřicích. Obsahem je technická zpráva, řešení širších dopravních vztahů, výkaz výměr, technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby divadla Ždírec nad Doubravou 

  Sokol, David
  Obsahem této práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technickou zprávu, řešení dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, technickou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby haly v Kuřimi 

  Schrámek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je etapa montáže železobetonové prefabrikované nosné konstrukce haly v Kuřimi. Skladová hala bude užívána za účelem skladování a distribuce nábytkového kování. Její součástí je i provozně ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby výrobní haly ve Veřovicích 

  Šilhová, Kristýna
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrouně 

  Faltys, David
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, technologický předpisy pro zdění a hrubou ...
 • Realizace novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou 

  Kazda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizací novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty, posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště a ...
 • Realizace stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Třebíči 

  Hájek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Třebíči. Obsahem práce je průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů ...
 • Rozšíření kapacity MŠ Slavkov u Brna – stavebně technologický projekt 

  Durčák, Petr
  Diplomová práce se zaobírá stavebně technologickým projektem rozšířením kapacit mateřské školky Zvídálek ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje řešení zařízení staveniště, technologický předpis montáže hydroizolace, harmonogram, ...
 • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

  Herben, Tomáš
  Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...