Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 

    Bilavčík, Martin
    Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků ...