Now showing items 1-6 of 6

 • Aktuálne trendy v získavaní zamestnancov generácie Y v kontexte moderných Informačno-komunikačných technológií 

  Kuchárová Mačkayová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: In this article the author deals with the latest trends in the process of employees’ recruitment based on application of possibilities provided by the modern information and communication technologies ...
 • Detektor pohybu pro platformu Android 

  Komár, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací detektoru pohybu pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Aplikace funguje jako detektor pohybu, se schopností upozornit na pohyb zaznamenaný vestavěným fotoaparátem. ...
 • Kontrola bezpečné vzdálenosti v autě pro platformu Android 

  Pracuch, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje detekování automobilů na platformě Android a popisuje několik způsobů detekce objektů. Aplikace využívá kameru mobilního telefonu a zpracovává obraz pomocí OpenCV knihovny. Detekce je založena ...
 • Logické síťové hry pro Android 

  Kubík, Michal
  Cílem této práce byla implementace aplikace pro hraní logických her, která bude spustitelná na zařízeních se systémem android. Práce zabývá systémem Android a možnostmi tvorby a publikace aplikací pro tento systém. Popsány ...
 • Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice 

  Bendová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Konvičný, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu, konkrétně prodeje mobilních telefonů a jejich příslušenství. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a odráží informace ...