Now showing items 1-8 of 8

 • Čtyřnohý kráčejicí robot 

  Veleba, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení čtyřnohého kráčejícího robotu. Má za úkol vytvořit a realizovat algoritmy pro chůzi a ovládání. Je rozdělena do šesti částí. V úvodu jsou rozebrány jednotlivé druhy podvozků, ...
 • Komunikace v mobilní robotice 

  Hýbl, Matouš
  Cílem této práce je poskytnout náhled do způsobů, jakými by se daly vylepšit komunikační spoje používané v mobilní a zejména servisní a záchranářské robotice. Elektromagnetické spektrum, zejména rádiové spektrum, je rozebráno ...
 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Návrh a realizace senzorického systému pro mobilní robot s využitím frameworku ROS 

  Tomáš, Petr
  Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace senzorického systému využívající robotický framework, který nese název ROS (Robot Operating System). Hlavním úkolem je provést podrobnou analýzu a otestování možností ...
 • Odometrický modul pro mobilní robot 

  Davídek, Daniel
  Hlavním cílem této práce byl návrh a zprovoznění odometrického modulu pro mobilní robot envMap. Modul zpracovává signály z enkodérů a následně vypočítává polohu a natočení robotu spolu s pravděpodobností jeho výskytu. ...
 • Řízení všesměrového podvozku 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a realizace softwaru pro řížení modelu synchronního všesměrového podvozku. Text se zabývá prezentací konstrukce reálného modelu podvozku. Dále je popsána funkce a princip programu podvozku. V následující ...
 • Všesměrový synchronní podvozek 

  Mejzlík, Bohumír
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací funkčního modelu všesměrového synchronního podvozku. Zaměřuje se na mechanickou konstrukci všesměrového podvozku a výběr vhodného hardwarového vybavení. Dále se zabývá návrhem ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...