Now showing items 1-20 of 20

 • Analysis of Powertrain Acoustic Properties 

  Ambróz, Richard
  Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti ...
 • Analýza handoveru v Mobile IPv6 

  Klügl, Richard
  Diplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také ...
 • Atributy tělesnosti 

  Lukešová, Eva
  Má diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, ...
 • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu z velkých rezidenčních zařízení sociální péče 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce řeší v úvodní části evakuaci osob komplexněji, především její začlenění v platných právních normách ČR, kategorizaci mimořádných událostí a možnosti dělení evakuace. Následně práce přechází do řešení ...
 • Galerie Festival 

  Vlček, Vojtěch
  Galerie Festival je projekt cestovní modulovatelné částečně prodejní galerie výtvarného umění.
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Uherková, Ivona
  Diplomová práce Park and Ride se zabývá návrhem záchytného parkovacího domu ve městě Hranice, které jsou známy především svým významným dopravním vlakovým uzlem a Hranickou propastí. Město nyní trpí velkou intenzitou ...
 • Koloběh chrómu a jeho specií v životním prostředí 

  Nevrlá, Jana
  Tato práce se v teoretické části zaměřuje především na možnosti vstupu jednotlivých forem chromu do životního prostředí, jejich akumulaci a transformaci ve složkách životního prostředí. Dále jsou zde popsány způsoby odběru ...
 • Lokalizační protokol pro WSN s podporou mobility uzlů 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na bezdrátové senzorové sítě. Hlavní tématem je mobilita a lokalizace v těchto sítích. Práce popisuje různé metody lokalizace a možnosti mobilních schémat a vytvoření nového lokalizačního protokolu pro ...
 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Stuchlík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilní štípačky dřevěné kulatiny. V první části práce proberu základní rozdělení štípaček na trhu. Vyberu řešení, které bude nejvíce odpovídat mému zadání. V druhé části se ...
 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Hurník, Štěpán
  Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky drcení přírodních materiálů a recyklace stavebních odpadů pomocí mobilních drtících zařízení. V první části práce je samotný popis drtičů a rozdílů mezi nimi. Dále následuje ...
 • Řešení problematiky zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se věnuje především možnostem zajištění kvality služeb a realizaci mobility v bezdrátových sítích. Zabývá se především možnostmi standardu IEEE 802.11e, využitelností protokolu Mobile IPv4 a počítačovou simulací ...
 • Řešení vibrací pohonné jednotky s využitím výpočtového modelování 

  Zubík, Martin
  Práce řeší na relativně jednoduchém modelu spalovacího motoru výpočet vibrací jeho povrchů jako východisko pro stanovení hluku motoru. Na základě výpočtového modelu realizovaného v programu MBS ADAMS, který obsahuje všechny ...
 • Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu 

  Jakúbek, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia pohybu mobilnej stanice v simulačnom prostredí OPNET Modeler (OM). V práci sú zhrnuté a popísané stávajúce možnosti riadenia pohybu bezdrôtovej mobilnej stanice. Značná ...
 • Simulace pokročilých funkcí řízení přístupu v bezdrátových sítích 

  Uher, Václav
  Práce se zabývá ověřováním metod zajištění kvality služeb a mobility v bezdrátových sítích pomocí programu OPNET Modeler. Je zkoumána možnost úpravy linkového mo-delu za účelem dosažení kvalitnějších služeb v porovnání s ...
 • Stanovení rizikových prvků v půdách s různým antropogenním znečištěním pomocí sekvenční extrakční analýzy 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mobility rizikových prvků v půdních vzorcích z Brna a Ostravy. Extrakce půdních vzorků byla provedena sekvenční extrakcí dle Tessiera a BCR. Byla provedena také extrakce v kyselině ...
 • Studium mobility vybraných léčiv v přírodních systémech 

  Bednárová, Paula
  Táto diplomová práca sa zaoberala interakciou vybraných liečiv s pôdou a štúdiom ich mobility. Prvá časť je venovaná charakteristike najrozšírenejších liečiv vyskytujúcich sa v životnom prostredí, ktorými sú antibakteriálne ...
 • Typické nehody rizikových řidičů se zaměřením na seniory 

  Krchová, Zuzana
  Diplomová práca je zameraná na problematiku seniorov v doprave a skúma typické príčiny dopravných nehôd spôsobených účasťou osôb tejto vekovej kategórie. Teoretická časť práce objasňuje demografický vývoj spoločnosti s ...
 • Uplatnění principů trvalé udržitelnosti v dopravě 

  Nevrlá, Alice
  Tato diplomová práce shrnuje principy trvale udržitelné dopravy a uplatnění praktických aplikací v tomto oboru. Věnuje se také oblastem, které činí dopravu neudržitelnou, politice Evropské Unie v této oblasti a nahlíží do ...
 • Železnice (variabilní prostor) 

  Smržová, Kristýna
  Vyuziti stavajicich zeleznicnich trati, ktere se osvedcily jako jeden z neefektivnejsich prostredku pro prepravu nadmerneho nebo hmotneho nakladu a proto nesou prostor. Overeni moznosti zapojeni zeleznice do dnesniho ...