Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

    Kozáková, Marcela
    Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...