Now showing items 1-20 of 30

 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Burzovní aplikace pro systém Android 

  Balaževič, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať android aplikáciu ktorá bude zobrazovať pa- rametre kryptomien, technické indikátory a bude predikovať cenu na základe moderných technológii strojového učenia. Okrem zobrazenia ...
 • Elektronický nástroj pro správu inovativních studijních materiálů 

  Hlipala, Ľuboš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prehľadnou štruktúrou a zároveň vhodným a efektívnym spôsobom zdieľať, prezentovať a precvičovať znalosti rôzneho druhu. Dielo analyzuje niekoľko ...
 • GrooveSpired - aplikace pro trénování hry na bicí 

  Štrba, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre výuku hry na bicie nástroje. Hlavnou náplňou aplikácie je zobrazovať notovú osnovu rytmov rôznych hudobných žánrov, prehrávať audio ukážky a taktiež ...
 • Informační systém pro podporu prodeje 

  Štupák, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...
 • IoT s rekonfigurovatelnými uzly v Pythonu 

  Pitko, Erik
  Cieľom tejto práce je vytvoriť systém pre správu a monitorovanie rekonfigurovateľných ESP32 uzlov, jeho následná realizácia a implementácia aplikácie pre monitorovanie dát z jednotlivých senzorov. Systém umožňuje nahrávať, ...
 • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

  Michalák, Patrik
  Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...
 • Mobilní aplikace pro demonstraci řešení Rubikovy kostky 

  Liptáková, Daša
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako návod na zloženie Rubikovej kocky. Aplikácie je určená pre operačný systém Android. Užívateľ nasníma za pomoci fotoaparátu šesť ...
 • Mobilní aplikace pro objednávání drobných služeb 

  Vican, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie pre objednávanie drobných služieb. Aplikácia je vyvíjaná pre mobilnú platformu Android. Mobilná aplikácia je písaná podľa najnovších trendov pomocou jazyka Kotlin ...
 • Mobilní aplikace pro predikci subjektivní kvality zážitku s datovou službou 

  Červenák, Rastislav
  Práca sa zaoberá problematikou užívateľskej spokojnosti s dátovou mobilnou službou. Hlavná čast je venovaná vývoju mobilnej aplikácie, ktorá zabezpečuje testovanie para- metrov siete, ktoré vyhodnocuje a pomocou online ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu 

  Gabaj, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a ...
 • Mobilní aplikace pro vyhledání fotek účastníků 

  Červený, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu pre vyhľadanie účastníkov stretnutí, ich fotiek a menšiu správu týchto stretnutí s možnosťou písania poznámok. Aplikácia by mala zefektívniť prípravu na tieto stretnutia. ...
 • Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit 

  Hlipala, Ľuboš
  Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci ...
 • Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o ...
 • Navigace v městské hromadné dopravě 

  Turic, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou cestovania v mestskej hromadnej doprave. V prvej časti autor informuje hlavne o podobných aplikáciách a teórií potrebnej k pochopeniu problematiky. V druhej časti autor popisuje ...
 • Náhled barvy na stěně pomocí rozšířené reality v mobilu 

  Vagala, Dominik
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre Android, ktorá by umožňovala meniť farby na stene pomocou rozšírenej reality. Užívateľ si tak môže vyskúšať rôzne farby priamo v miestnosti, kde sa nachádza ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro podporu vnitropodnikových procesů 

  Stankovič, Eduard
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh a tvorbu aplikácie pre podporu vnútropodnikových procesov, konkrétne pre zlepšenie procesov objednávania a doručovania vnútropodnikových objednávok v malej spoločnosti. Súčasťou ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systém Android 

  Zavadilová, Patrícia
  Práca je zameraná na popis tvorby mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Skúma prebiehajúce procesy a dáta, s ktorými aplikácia pracuje. Predstavuje riešenie návrhu aplikácie pre zisťovanie stavu obsadenosti a ...
 • Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace 

  Adamček, Ľubomír
  Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne ...
 • Návrh a vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS 

  Štrba, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom mobilnej aplikácie pre inzerciu automobilov za pomoci moderných programovacích prvkov. Aplikácia je natívna, teda určená pre platformu iOS od spoločnosti Apple. Dizajn aplikácie je ...