Now showing items 1-10 of 10

 • Automobilové jeřáby 

  Čechmánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje všeobecný rozbor automobilových jeřábů. Hlavní část se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních prvků a porovnává vybrané modely výrobců Liebherr, Manitowoc Grove, Tadano Faun a Terex Demag. ...
 • Hydraulické zvedací zařízení za traktor 

  Onderka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení do tříbodového závěsu traktoru. Byla provedena krátká rešerše obdobné zdvihací techniky. Koncept je navržen a podložen analytickými výpočty rozměrových a funkčních ...
 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Brzobohatý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu dostupných mobilních jeřábů od různých výrobců a porovnání jejich technických, provozních a ekonomických parametrů.
 • Mobilní kolové jeřáby 

  Matula, David
  Cílem této bakalářské práce je provedení kritické rešerše a přehledu automobilních jeřábů dominantních světových výrobců, včetně analýzy vybraných konstrukčních skupin. První část se zabývá stručnou historií jeřábů. Jsou ...
 • Realizace novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou 

  Kazda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizací novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty, posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště a ...
 • Skladová hala v Měříně, příprava a organizace stavby 

  Malý, Martin
  Cílem této práce je zpracování stavebně technologického projektu pro Skladovou halu v Měříně, který řeší přípravu a organizaci výstavby. Stavebně technologický projekt zahrnuje zpracování časových plánů, ekonomického ...
 • Stavebně technologický projekt nástavby bytového domu v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt nástavby bytového domu v Brně. Práce obsahuje souhrnnou technickou a průvodní zprávu, návrh zařízení staveniště, dále řeší širší vztahy dopravních tras na ...
 • Stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl 

  Světlík, Jiří
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl v areálu Hauk – Police nad Metují. Záměrem hlavního stavebního objektu je vybudování dvoulodní ocelové ...
 • Stavebně technologický projekt rozhledny Vartovna u obce Seninka 

  Starnovský, Jakub
  Diplomová práce řeší komplexní stavbu rozhledny Vartovna, u obce Seninka. V rámci této práce byl zpracován položkový rozpočet, výkresy zařízení staveniště pro hlavní stavební etapy, schéma betonáže a zásobování skládky, ...
 • Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín 

  Novák, Martin
  Stavebně – technologický projekt základní školy, v městské části Brno – Žebětín, obsahuje technickou zprávu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby, hlavní technologické etapy hl. stavebního ...