Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace základních funkcí 

    Petrášová, Anna
    Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární ...
  • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

    Dolník, Matej
    Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.