Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Zachovalová, Lenka
    Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...