Now showing items 1-1 of 1

  • Účinnost plánovaného experimentu 

    Pfefferová, Alena
    Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, ...