Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementu 

    Pernicová, Dagmar
    Tato diplomová práce má za cíl na základě tržních analýz vypracovat marketingovou strategii a doporučení pro společnost MK.LD s.r.o., která poskytuje služby klientům v oblasti Supply chain managementu. Tato strategie má ...
  • Návrh marketingové strategie firmy 

    Pfefferová, Zuzana
    Cílem diplomové práce je dosažení konkurenceschopného podniku pomocí zpracované marketingové strategie. Navržené marketingové strategie se zpracují na základě vyhodnocení dosavadní situace a příležitostí pro uskutečnění.