Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství 

    Fajmon, Michal
    Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo ...