Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická analýza koleje 

    Mojžíšek, Dominik
    Diplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení ...