Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modely v biologii 

    Vidová, Katarína
    V tejto práci sa zameriame na zostavenie modelov z matematickej biológie popisujúcich interakciu dravec - korisť. Porovnáme najzákladnejší model Lotka - Volterra s realistickejšími modelmi, tzn. s modelom s vnútrodruhovou ...