Now showing items 1-2 of 2

  • Lotkův-Volterrův populační model a jeho zobecnění 

    Zubková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá několika dynamickými systémy nelineárních diferenciálních rovnic, které vycházejí z Lotkova-Volterrova populačního modelu dravec-kořist. Jejím cílem je určení stability a atraktivity ...
  • Modely umělého života 

    Ďuričeková, Daniela
    Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...