Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačové modelování polovodičových diod 

    Pacholík, Vladimír
    Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a ...