Now showing items 1-1 of 1

  • Modelem řízený vývoj Android aplikací 

    Bělehrádek, Stanislav
    Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro tvorbu Android aplikací, který je založený na modelem řízeném vývoji software (Model Driven Software Development). Nejprve je popsán obecně vývoj softwaru, ...