Now showing items 1-1 of 1

  • Model internetového obchodu 

    Stejskal, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá navržením internetového obchodu pro firmu. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části a ve firmě, je navrženo řešení internetového obchodu, které povede ke zlepšení propagace ...