Now showing items 1-2 of 2

  • Modelem řízený návrh konferenčního systému 

    Caha, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem ...
  • Simulace a návrh inteligentních agentů 

    Šperka, Svatopluk
    Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako ...