Now showing items 1-3 of 3

 • Elektronický obchod ve 3D rozměru 

  Spousta, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických obchodů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických obchodů, teoretické řešení problému přechodu na 3D s popisem ...
 • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...
 • Tvorba 3D elektronických katalogů 

  Spousta, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických katalogů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických katalogů, teoretické řešení problému s popisem výhod, nevýhod ...