Now showing items 1-20 of 107

 • 3D Motion Estimation of Human Head by Using Optical Flow 

  Mihalik, J.; Michalcin, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  The paper deals with the new algorithm of estimation of large 3D motion of the human head by using the optical flow and the model Candide. In the algorithm prediction of 3D motion parameters in a feedback loop and with ...
 • Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci 

  Novotná, Veronika
  Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých ...
 • Analýza provozu v datových sítích a jeho modelování 

  Šabatka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu datového provozu a jeho modelování. V práci jsou popsány jednotlivé metody modelování provozu, jak současné a moderní, tak i historické, pro dnešní provoz již nevyhovující. První ...
 • Animace pohybu nabitých částic v elektrických polích 

  Kachlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetismu. Cílem je seznámení se s fyzikálními zákonitostmi elektrického a magnetického pole. Zejména silového působení na nabité částice pohybující se v těchto polích. ...
 • Animace v 3D Studiu 

  Černý, Miloš
  Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s možnostmi animace postavy. V teoretické části se zabývá snímkovou animací, přímou a inverzní kinematikou a také technikou ragdoll. Cílem projektu je vytvořit komplexní animaci v ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Brownův pohyb - matematické modelování na finančních trzích 

  Balada, Radek
  V této diplomové práci byla navržena obecně použitelná aplikace pro analýzu dat vydávaných Burzou Cenných Papírů Praha. Tato aplikace byla vytvořena pomocí matematického vývojového prostředí Maple. Aplikace slouží k ...
 • Design and Modeling of the Properties of the Servomechanism for a Mobile Free Space Optical Link 

  Cizmar, J.; Nemecek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The paper deals with the design of a tracking system determined for mobile free space optical link communication system. The paper also contains description of two-step method of the optical-axes pointing process, description ...
 • Digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění 

  Šnejdar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá postupy digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění. Práce zahrnuje technologické postupy a jednotlivé etapy procesu vedoucí k získání výsledného povrchu. Cílem této práce je ...
 • Elektrické servopohony pro kritické aplikace 

  Hubík, Vladimír
  Disertační práce na téma „Elektrické servopohony pro kritické aplikace“ ucelenou formou analyzuje požadavky a nové trendy v oblasti elektrických servopohonů v oblasti kritických aplikací v letectví. Práce se především ...
 • Energetická a environmentální analýza budovy 

  Dobrá, Zdena
  Diplomová práce má přinést poznatky z oboru energetického a simulačního hodnocení budov. Dále se zde nalézá úvod do problematiky energetického a environmentálního hodnocení, legislativní podklady. Stručný postup při vytváření ...
 • Energeticko-ekonomické hodnocení, a optimalizace, rodinného domu 

  Rodková, Daniela
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh a hodnocení úsporných opatření s cílem energeticko-ekonomické optimalizace konkrétního rodinného domu. Teoretická část práce popisuje problematiku energetické náročnosti budovy, ...
 • First-Order Statistics Prediction for a Propagation Channel of Arbitrary Non-Geostationary Satellite Orbits 

  Kvicera, M.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A method enabling the prediction of first-order statistics of received signal level for arbitrary non-geostationary satellite orbits based on a reference dataset for a wide range of elevation angles is introduced for ...
 • Fuzzy hodnocení investic - brownfield redevelopment 

  Brož, Zdeněk
  Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem ...
 • Generátor EKG signálu pro testovací účely 

  Čech, Petr
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou testování EKG monitorů a EKG přístrojů. V práci jsou rozebrány vznik a vlastnosti EKG signálu. Prezentace EKG signálu se provádí pomocí standardizovaných svodů. Proto je zde ...
 • Generátor pro leteckou aplikaci HUMS 

  Zelda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem samostatného zdroje elektrické energie pro Health and Usage Monitoring Systems instalovaný v ocasní části vrtulníku. Na začátku práce byly stručně představeny systémy HUMS a poté byla ...
 • Grafické prostředí pro simulaci robotů 

  Binko, Petr
  Práce popisuje nástroj Microsoft robotics studio. Jeho logiku a simulační prostředí. Dále hovoří o simulaci a modelování. Popisuje různé vlastnosti simulace, rozdělení a tvorbu modelu. V další části hovoří o robotice a ...
 • Grafický editor simulačních modelů 

  Hořák, Jan
  Tato práce obsahuje úvod do problematiky modelování a simulace pomocí formalismu DEVS. Definuje základní modely (atomický DEVS a složený DEVS), určuje způsob simulace a obsahuje příklady formalismů, které jsou na DEVS ...
 • Grafický editor simulačních modelů 

  Bulka, Pavol
  Tato práce se zaobírá tvorbou multiplatformního grafického editoru simulačních modelů využívajícího pro modelovaní DEVS formalismus a jazyk XML pro ukládání modelů. Návrh editoru je založený na průzkumu obdobných grafických ...
 • Indoor Wireless RF Energy Transfer for Powering Wireless Sensors 

  Visser, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  For powering wireless sensors in buildings, rechargeable batteries may be used. These batteries will be recharged remotely by dedicated RF sources. Far-field RF energy transport is known to suffer from path loss and therefore ...