Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování návrhu stavebního díla 

    Boháčová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá vytvořením modelu stavebního díla. Model bude obsahovat technické, cenové a nákladové informace o stavebním objektu. Modelovým objektem je rodinný dům. Práce je složena z teoretické části, která ...