Now showing items 1-20 of 77

 • Analýza a modelování přeslechů 

  Novotný, František
  V diplomové práci je řešena problematika modelování rušení pro technologie xDSL a Ethernet. V úvodu je popsán samotný vznik přeslechů, které vznikají samotným provozem systémů a vlivem fyzikálních vlastností vedení, proto ...
 • Analýza a optimalizace výrobního systému pomocí počítačové simulace 

  Sekerová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na simulaci a optimalizaci výrobních systémů. Cílem je vysvětlení základních pojmů týkajících se nejen simulace a optimalizace,ale i obecně výroby. Rovněž je objasněna tvorba simulačního ...
 • Behaviorální model proudového konvejoru s pokročilými řiditelnými meziterminálovými relacemi 

  Jagla, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o modelu pokročilého proudového konvejoru s užitím jeho řiditelných meziterminálových relací. Pomocí behaviorálního modelování je sestaven prototyp modelu na bázi komerčně dostupných součástek a ...
 • Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému 

  Zukal, Marek
  V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení ...
 • Construction process optimisation - review of methods, tools and applications 

  Venkrbec, Václav; Galić, Mario; Klanšek, Uroš (HSGI - Croatian Association of Civil Engineers, 2018-08-10)
  A review of current heuristic techniques and mathematical programming methods is presented in the paper. Modern optimisation modelling tools are presented, common construction optimisation problems are described, and an ...
 • Control System of Building using Modelling and Simulation 

  Mohamad, Mohamad Kheir
  Udržovaní vnitřních klimatických podmínek tak, aby byly v souladu s tepelným komfortem lidí, je klíčovou otázkou pro řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC systémy). Počítačové modelování nabízí virtuální ...
 • Design of the Decomposed State Model of an One-Dimensional Piecewise-Linear System 

  Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-03)
  Present paper deals with the problem of automatic design of the implicit state model (in its decomposed parametric form) of any one-dimensional piecewise-linear (PWL) system. This model consists of the internal and the ...
 • Efektivní a ekologické spalování biomasy 

  Špiláček, Michal
  Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který ...
 • Efficient Integration of Machine Learning into District Heating Predictive Models 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2020-12-02)
  Modern control strategies for district-level heating and cooling supply systems pose a difficult challenge. In order to integrate a wide range of hot and cold sources, these new systems will rely heavily on accumulation ...
 • Elektronický obchod ve 3D rozměru 

  Spousta, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických obchodů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických obchodů, teoretické řešení problému přechodu na 3D s popisem ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...
 • Empirical Models for Indoor Propagation in CTU Prague Building 

  Pechač, Pavel; Klepal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Indoor propagation modelling is demanded for the design and maintenance of indoor wireless services. Empirical modelling seems to be the most efficient approach. Even so there are many studies dealing with empirical models ...
 • HIL testovací stav pro soustavu univerzálních elektronických řídících jednotek 

  Zouhar, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá testováním elektronických řídicích jednotek, a to jednak funkčními testy, při kterých je ověřován hardware a software, a jednak testovacími metodami Model in the Loop, Software in the Loop, Processor ...
 • Klient-server aplikace pro modelování a simulaci na bázi DEVS 

  Brázdil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro modelování a simulaci na bázi DEVS. Jedná se o klient-server aplikaci, přičemž klient je implementován jako samonosná aplikace v jazyku Java. ...
 • Komplexní animace v 3D Studiu Max 

  Černý, Miloš
  Tato práce má za úkol obeznámit čtenáře s uceleným postupem pro vznik komplexní počítačové animace za pomoci 3D modelovacího a animačního softwaru 3ds Max. Provede ho celým postupem od tvorby modelů, přes jejich texturování ...
 • Minimalizace spotřeby paliva vozidla na výškovém profilu vozovky 

  Srba, Jan
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním spotřeby paliva vozidla jedoucího po trase charakterizované svým výškovým profilem. Obsahuje základy podélné dynamiky vozidel, které jsou nezbytné pro sestavení modelu. Cílem ...
 • Model sázkové kanceláře 

  Matúška, Peter
  Práca analyzuje stávkovú kanceláriu ako ekonomický subjekt. Ukazuje, ako vytvoriť jej model tak, aby bolo možné skúmať práve ekonomické vlastnosti tohoto subjektu vrátane vplyvov reklamy a kurzov na zákazníka. Popisuje ...
 • Model sítě VVN v programu PSCAD 

  Tomšů, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, ...
 • Modelling Of Electrical Installations Earthing Systems In Ansoft Maxwell 

  Vycital, Vaclav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper discusses the possibilities of modelling of ES in Ansoft Maxwell software. The possible way of definition of the problem with possible modelling difficulties were discussed. The possible error in obtained results ...
 • Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines 

  Franek, Lešek; Šťastný, Ladislav; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-03-26)
  The aim of the article is to create two models of power line communication. First model is called Multipath model and It is based on identifying the transfer function based on the measured values. Second model is called ...