Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza diagramů byznys procesů 

    Ludvík, Martin
    Cílem projektu Analýza diagramů byznys procesů je vytvořit postup, kterým je možné najít typické vzory v rámci diagramů byznys procesů. Posléze navrhnout a implementovat aplikaci, která bude schopna tyto vzory vyhledat a ...