Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza půdorysně zakřivených závěsných a visutých lávek 

  Koláček, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na statickou a dynamickou analýzu půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek pro pěší, které jsou zavěšeny pouze na vnitřní straně mostovky. První část práce se zabývá analýzou rovnováhy ...
 • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

  Musil, Jiří
  Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...
 • Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou 

  Heřmanová, Lenka
  Hlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky ...
 • Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem 

  Jurík, Michal
  Tématem disertační práce je studium lávek pro pěší tvořených plochým obloukem. Pro pochopení základního statického působení plochého oblouku byla vypracována studie zabývající se návrhem přímého plochého oblouku jako lávky ...
 • Přisávání plynů do proudící kapaliny. 

  Matlák, Jiří
  Cílem této práce je prohloubit poznatky v oblasti vypouštění tekutin z nádoby s volnou hladinou výtokovým otvorem definovaného tvaru. V závislosti na výchozích podmínkách systému dochází k postupnému vytváření úplného ...
 • Půdorysně zakřivená konstrukce z předpjatého pásu. 

  Kocourek, Petr
  Tématem disertační práce je studium půdorysně zakřivených lávek pro pěší tvořených předpjatým pásem. V nedávné době bylo postaveno několik pozoruhodných půdorysně zakřivených lávek pro pěší, které jsou na vnitřním okraji ...
 • Studie vtokových vírů 

  Burda, Radim
  Následující bakalářská práce se zabývá vírovým prouděním, konkrétně vtokovými víry s důrazem na úplné nálevkovité víry vyskytující se v jednoduchých sacích jímkách s vertikálně umístěným potrubím. Práce je rozdělená do ...
 • Využití penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů 

  Koudela, Pavel
  Práce se zabývá využitím penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů. Hlavním cílem je na základě penetračních zkoušek vypočítat únosnost a sedání osamělých pilot. V práci jsou použity korelační vztahy, u kterých ...