Now showing items 1-5 of 5

 • Modelem řízený návrh konferenčního systému 

  Caha, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem ...
 • Modernizace GIS systému GRASS 

  Bartoň, Radek
  Geografický informační systém GRASS se stal za 26 let své existence standardem na poli modelování geografických jevů. Jeho vnitřní struktura však odpovídá době jeho vzniku. Tato práce chce navrhnout možnou podobu modernizace ...
 • Nákladový model životního cyklu bytového domu 

  Galatíková, Milada
  Disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu zahrnuje proces modelování od jeho definování v teoretické úrovni až po jeho testování pro praktické využití, měření jeho chyby a vypovídací schopnosti. Cílem ...
 • Numerické metody pro SIMLIB/C++ 

  Němec, Zbyšek
  Ve své práci se zabývám problematikou užití numerických metod a jejich implementace v objektově orientované simulační knihovně SIMLIB/C++. Navrhnul a realizoval jsem úpravu rozhraní a podsystému numerických integračních ...
 • Simulátor celulárních automatů 

  Martinek, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci simulátoru celulárních automatů. Práce je rozdělena na tři tématické celky. První část obsahuje popis jednotlivých druhů celulárních automatů a jejich použití. Následuje část, ve ...