Now showing items 1-6 of 6

 • Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí 

  Vašina, Michal
  Práce popisuje možnost použití kovu s tvarovou pamětí jako netradičního akčního členu ve vybraném mechatronickém systému. Praktická část práce je věnována experimentálnímu ověření vlastností vybraného kovu s tvarovou pamětí ...
 • Počítačové modelování průběhů složek komplexní permitivity 

  Frybert, Jan
  Cílem práce je seznámit se s problematikou komplexní permitivity a vytvořit programové prostředí pro simulaci a grafické znázornění průběhů složek komplexní permitivity. Vytvořený program má názorně objasnit uživateli vliv ...
 • Rekonfigurovatelná vícepásmová anténa 

  Havlín, Radomil
  Tato práce se zabývá modelováním a výrobou rekonfigurovatelných vícepásmových planárních antén, které umožňují elektrické přepínání pracovních pásem. Po nasimulování antén s PIN diodou a FET přepínačem v komerčním programu ...
 • Spínací mechanismus ve výkonovém jističi 

  Mejzlík, Tomáš
  Práce se zabývá spínacím mechanismem ve výkonovém jističi nízkého napětí. Cílem bylo analyzovat spínací mechanismus teoreticky a prakticky. Teoretickou analýzou je myšleno nastudování různých typů spouštěcích mechanismů ...
 • Studium a modelování karbonatace betonu 

  Rovnaníková, Markéta
  Pravděpodobně nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže. Povrch výztuže je chráněn před korozí tenkou vrstvou oxidů železa, která se vytváří díky silnému zásaditému prostředí okolního ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Trödler, Michal
  V této práci je popsán současný stav moderních animačních a vizualizačních programů. Je zde vysvětlena filozofie adaptivního parametrického modelování a předveden postup tvorby modelu sestavy s adaptivními vazbami v programu ...