Now showing items 1-14 of 14

 • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

  Dziura, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou prenosu dát po energetickej sieti. Rozoberá technológiu PLC, vlastnosti, použitie a prvky tejto siete. Dôležitou časťou práce je rozobranie matematického modelu distribučnej siete ...
 • Model sázkové kanceláře 

  Matúška, Peter
  Práca analyzuje stávkovú kanceláriu ako ekonomický subjekt. Ukazuje, ako vytvoriť jej model tak, aby bolo možné skúmať práve ekonomické vlastnosti tohoto subjektu vrátane vplyvov reklamy a kurzov na zákazníka. Popisuje ...
 • Model zátěže 

  Lašo, Matej
  Diplomová práca sa zoberá problematikou kvality elektrickej energie a modelovania záťaže. V práci je popísaná a vysvetlená problematika kvality elektrickej energie, princípu tvorenia modelu záťaže a jednotlivé typy záťaží ...
 • Modelování a simulace pohonu mobilního pracovního stroje 

  Zavadinka, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dynamického modelu mobilného pracovného stroja. Ciežom práce je vytvorenie blokového modelu pohonu štvorkolesového mobilného pracovného stroja. Model hydrostatického prevodu bol ...
 • Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů 

  Štefánek, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá modelovaním hydraulických prevodov pomocou simulačných systémov, ako napr. DYNAST a MATLAB. Prevážna časť práce obsahuje prehžad rôznych modifikácií hydraulických prevodov + ich ...
 • Modelování tepelného pohybu mikročástic 

  Orság, Miroslav
  Cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu tepelného pohybu častíc v danom prostredí, a s ďalšími možnosťami softwérového balíku COMSOL Multyphisics. Bol vytvorený model pre viskózne a viskoelastické ...
 • Optimalizace vzduchotechniky výrobní haly 

  Myjavec, Patrik
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá prirodzeným vetraním budov. Praktická časť sa zameriava na optimalizáciu vetrania pôvodného objektu pomocou CFD simulácie. Jedna vybraná verzia je riešená v projektovej časti ...
 • Predator-Prey Simulation in JavaScript 

  Méry, Jozef
  Študovanie populácie organizmov je veľmi užitočná oblasť výskumu. Dokáže pomôcť s predpovedaním, porozumením a možným zachovaním populácií. Táto bakalárska práca sa zameriava na modelovanie a simulovanie modelu dravec-korisť ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Studium vzájemné interakce trhlin šířících se v částicovém kompozitu s křehkou matricí za podmínek subkritického růstu 

  Slávik, Ondrej
  V prvej časti predloženej diplomovej práce sú zhrnuté teoretické poznatky v oblasti lomovej mechaniky, súvisiace s praktickou časťou tejto práce. V tej bol vytvorený 2D parametrický výpočtový model časticového kompozitu s ...
 • Virtuální prototypování v oblasti výrobních strojů 

  Klement, Roman
  Táto bakalárska práca pojednáva o možnostiach tvorby virtuálneho prototypu, ako výhodného prístupu k vývoju nových strojných zariadení. V rešeršnej časti sú popísané možné prístupy k jeho tvorbe. V nadväznosti na rešerš ...
 • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

  Konček, Róbert
  Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...
 • Využití lineárního programování při optimalizaci rozpočtu na reklamu 

  Jurčo, Denis
  Bakalárska práca sa zaoberá procesmi, ktoré prebiehajú v podniku pri optimalizácii nákladov na reklamu. V teoretickej časti budú definované teoretické východiská, základné pojmy, metódy, postupy a lineárne programovanie, ...
 • Výroba prototypu držadla skřínky autointeriéru na 3D FDM tiskárně 

  Šuranský, David
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou prototypu klučky autointeriéru, ktorého konštrukcia je mierne poupravená oproti originálu. Obsahuje návrh niekolkých konštrukčných variánt, výber najvhodnejšej z nich, úpravu pre potreby ...