Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace měření přenosových vlastností DSL modemů 

  Pokorný, Lukáš
  Práce se zabývá přenosovými parametry DSL systemů a vývojem softwaru pro jejich automatizované měření. První část práce je věnována přenosovému médiu a modulačním technikám. Dále jsou popsány podrobnější funkce a vlastnosti ...
 • Demonstrační úloha zaměřující se na měření PLC komunikace 

  Jureková, Petra
  Táto práca je zameraná na dátovú komunikáciu po elektrickom vedení - Power Line Communication (PLC). Venuje sa PLC komunikácii, súčasným možnostiam tejto komunikácie a dvom základným typom prenosov – širokopásmový a ...
 • Implementace OFDM v obvodu FPGA 

  Horák, Martin
  Diplomová práce je zamena na implementaci OFDM modemu do programovatelného obvodu FPGA. Výhody vyuití OFDM jsou zejmé, vysoká spektrální úinnost a robustnost vi mnohacestnému íení. Základní principy OFDM signál jsou proto ...
 • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku PLC komunikace, konkrétně na PLC modem. Pro začátek je nutné se seznámit s technologií PLC jako takovu, nastudovat principy přenosu, výhody, nevýhody. V další části se blíže ...
 • Monitorování polohy s pomocí GPS/GSM modemu 

  Zavadil, Miloš
  Úvod bakalářské práce je zaměřen spíše teoreticky a snaží se dát do souvislostí primární pojmy systému GPS. Snaží se čtenáři přiblížit základní principy a možnosti při určování polohy. Dále je pozornost zaměřena na strukturu ...
 • Použití GPRS modulu pro přenos JPG souborů v reálném čase 

  Rusinský, Jan
  Tento dokument popisuje postup návrhu rozhraní mezi VGA kamerou a GSM/GPRS modemem pro zobrazování JPEG obrázk z kamery na WWW stránce. Rozhraní mezi kamerou a modemem je realizováno osmibitovým mikrokontrolerem ATMEL s ...
 • Současné možnosti komunikace přes elektrickou síť 

  Jedlička, Tomáš
  Táto práca je zameraná na spracovanie, zhrnutie poznatkov v oblasti PLC komunikácie a rozoberá súčasnú problematiku prenosu dát po silnoprúdových rozvodoch. V prvej časti práce sú spracované teoretické a technické informácie ...
 • Univerzální komunikační jednotka 

  Ružička, Michal
  Táto bakalárska práca sa venuje komunikácií po napájacej sieti. Jej úlohou je priblížiť túto problematiku a využiť získané znalosti pre návrh vlastnej komunikačnej jednotky. V práci sú popísané základné parametre napájacej ...
 • USB host s mikrokontroléry PIC 

  Kučera, Pavel
  Předmětem diplomové práce je implementace USB hostitele v mikrokontroléru PIC. Práce obsahuje popis vývoje způsobu připojování zařízení k počítači se zaměřením na detailní popis sběrnice USB. Jsou popsány způsoby řešení ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace s modemy Yitran 

  Chernikau, Ivan
  Tato bakalářské práce se převážně věnuje úzkopásmovému přenosu dat energetickými sítěmi nízkého napětí. Byly probrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silnoproudých vedeních přináší. Pak byly rozebrány možnosti ...
 • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

  Valenta, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...