Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza nákladů stavebního objektu 

  Polanský, Dan
  Diplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství ...
 • Modernizace výtahů - konstrukční celky 

  Bartoň, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací trakčních osobních výtahů.
 • Návrh změn marketingového mixu pro obnovu rodinného podniku 

  Maděra, Jonáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis reality sledovaného (rodinného) podniku, nalezení, vymezení a formulování chyb a nedostatků, kterého se v praxi dopouští, a odhalení jeho slabých míst. Představuje specifickou oblast ...